• 12

Biz hakda

Ningbo Haishu Advancing & Rising Trading Co., Ltd.2008-nji ýylda esaslandyrylan, Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýär, bu amatly transport bilen Ningbo we Şanhaý portuna ýakyn .Biz sport we oýunlaryň täze we innowasion önümlerini öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşýäris.

Gyzgyn önümler

Şadyýanlygy ýüze çykarmak üçin başlalyň!

Habar merkezi

Çekiş tagtasy we egri oýun

Bu biziň täze önümimiz - “Şuffleboard” we “Curling Game - 2 in1 Set”.Oýun, poluň egrelmegini we çalşyk tagtasyny oýnamak meýdançasynyň iki ujunda 2 nyşan zolagy bilen birleşdirýär.Maşgala maşgalasy ...

Körling we gyşky Olimpiýa oýunlary

“Curling” içerki bazarymyzda buzuň iň meşhur sport görnüşidir.CCTV 2022-nji ýylda Täze ýyl oturylyşygynda söhbetdeşlik geçirdi.2022-nji ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk.4-nji fewral agşam, ...

Gatyň egrilenini nädip oýnamaly

“Burulmak” buzuň iň halanýan görnüşleri."Bürülme" diýip, XVI asyr Şotlandiýada dörän "egri" diýip hem atlandyryp bolar ...